Home Werkwijze Aanmelden Kosten Privacystatement Contact

158


AANMELDING:

Het eerste contact is in de regel telefonisch of via de mail. In dit eerste contact vraag ik naar uw hulpvraag en informeer naar uw klachten. Op die manier probeer ik in eerste beginsel al zicht te krijgen of u met uw vraag terecht kunt bij een psychotherapiepraktijk.
Mocht dit niet zo zijn dan denk ik met u mee waar u beter terecht kunt. Indien uw vraag en klacht(en) wel thuis horen bij een psychotherapiepraktijk maak ik met u een eerste afspraak voor een intakegesprek.

Voor deze eerste afspraak stuur ik u het aanmeldingsformulier toe.
Als u hier klikt gaat u direct naar het aanmeldingsformulier.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig, waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat deze u voor uw klachten verwijst naar de gespecialiseerde GGZ.
Met een aantal ziektekostenverzekeraars heb ik een contract waardoor de behandeling geheel of deels vergoed wordt, afhankelijk van uw polis.
Partnerrelatietherapie zonder psychiatrische diagnose wordt niet vergoed.

WACHTLIJST
Vanwege het bereiken van het maximum aantal behandelingen in mijn praktijk, kunt u zich op dit moment niet aanmelden.

BEREIKBAARHEID
De praktijk is gevestigd in Oegstgeest en is telefonisch bereikbaar op 06-51720747. Mocht u geen gehoor krijgen, spreek dan een boodschap in, zodat ik u terug kan bellen. Mocht u mij niet kunnen bereiken en het is zeer dringend, neem dan contact op met uw huisarts.

MOGELIJKHEDEN VOOR AFSPRAKEN
De afspraken vinden plaats op maandag 9.00-20.30 uur, dinsdagavond 19.30-21.00 uur en woensdag 9.00-17.00 uur.